C. Dokumente

Die uitstalling in hierdie kamer van die museum begin met 'n aantal argief-dokumente wat verwant is aan die Jansens se eerste woonplekke in Suid-Afrika.  Die navorsing is in 1975 gedoen en is baie beperk ten opsigte van verwysings en bewaarplek.  Die afdrukke van die dokumente is boonop met baie primitiewe (in vandag se terme) toerusting gemaak.

 Uitstalling C1. Zirke Jansen: Aansoekbrief vir Burgerskap

Aansoekbrief1 Aansoekbrief2

Stamvader Zirke Jansen se aansoek om uit die diens van die
Oos-Iendiese Kompanjie ontslaan te word. Die brief dien
terelfdertyd as aansoek vir Burgerskap. Hy noem in die
brief dat hy homself as 'n Kleremaker wil vestig. Die brief
is aan Goewerneur Ryk Tulbach gerig en is nie onderteken nie.
Kaapse Argief Bewaarplek.

TERUG

 Uitstalling C2. Zirke Jansen: Boedel Inventaris

#C02Boedel1 #C02Boedel2
Eerste en laaste bladsye van Zirke Jansen se
Boedel
inventaris.  Op die eerste bladsy word sy
eiendom beskryf.  Op die laaste bladsy word die
dokument gedateer en is dit onderteken deur
sy swaer Nicolaas Buys.(sien uittreksels hieronder).
Kaapse Argiefbewaarplek.
#C02Boedel3
#C02Boedel4

 TERUG
 

Uitstalling C3. Roelof Andries Jansen: Geelhoutboom toekenning van Leningsplaas

#C03Geelhoutboom
1785. Goedkeuring aan Roelof Andries Jansen om vir een jaar te mag woon op die plaas De Geelhoute
Boom aan die
Bosjesmans Rivier. Kaapse Argief Bewaarplek verwysing RLR 421 p.107 en RLR 31 p.60.

 TERUG

Uitstalling C4. Cornelis Jansen: Rietfontein toekenning van Leningsplaas

#C04Rietfontein
1786. Goedkeuring aan Cornelis Jansen om vir een jaar te mag woon op die plaas Rietfontein aan die
Buffels Rivier. Kaapse Argief Bewaarplek verwysing RLR 34/2 p.174 en RLR 40 p.131.

 

TERUG

Uitstalling C5. Cornelis Jansen: De Vyf Sekoei Gaten toekenning van Leningsplaas

#C05Vyf SeekoeiGaten
1791. Goedkeuring aan Cornelis Jansen om vir een jaar te mag woon op die plaas De Vyf Seekoe
Gaaten gelegen in die boonste einde van die
Paarde Valley onder die Plat van die Voorste Sneeuberg.
Kaapse Argief Bewaarplek verwysing RLR 34/2 p.174 en RLR 37/1 p.13.

 TERUG