D. Plase
(Onder Konstruksie)

In hierdie vertrek vertoon ons foto's en kenmerke van bekende Jansen-plase.

Die volgende tabel is 'n lys van plase wat aangebied word.

Plaasnaam Uitstalling
Schaapkraal D1
   
   
   
   

 Besoekers aan die museum is welkom om inligting oor Jansen-plase te verskaf vir opname/aanbieding in die museum.  Bydraes moet in dieselfde formaat aangebied word as die uitstallings wat reeds aangebied word. 
Bydraes moet ten minste een of twee foto's van die opstal en werf, 'n kort geskiedenis, name van die eienaars, afdrukke van die  transport-akte of kaart indien beskikbaar, beskrywing van die ligging en enkele foto's van bekende bakens, indien van toepassing, insluit.

Uitstalling D1. Schaapkraal, Philipstown
 
Schaapkraal was die eerste plaas wat in Jansen besit gekom het in Philipstown se distrik.TERUG