H. Beroepe, Titels, Prestasies

In hierdie vertrek lys ons die name van persone wat besonder presteer het.  Ons beperk die lys tot draers van die patronimiese naam JANSEN (nie-aangetroud).  Jansen-afstammelinge met ander vanne (die nageslag van Jansen-dogters) word wel opgeneem. U word vriendelik uitgenooi om vrymoedigheid te neem om name en besonderhede aan Ferdie te stuur vir opname in hierdie Ererol.  Die name word in alfabetiese volgorde geplaas onder die betrokke kategorie.  Akademiese prestasie word beperk tot Doktorate en hoër.  Sport word beperk tot nasionale en provinsiale verteenwoordiging.

H1. Akademie
       #1316. Ena Jansen. BA., BA.Hons., MA., D.Litt., Ph.D., Professor (SA Letterkunde, UVA)
       #2915. Nerina Jansen. BA., BA.Hons., MA., D.Litt., Professor (Kommunikasiekunde, UNISA)
       #2753. Stander Jansen. B.Sc., B.Sc. Hons., M.Med.Sc., Ph.D., Hoofspesialis Wetenskaplike,
                    / mede-Professor (Mensgenetika, UV)
        #5326. Renier Stefan Jansen. B.Sc., Honores. (Spesialisering in Wiskunde en Toegepaste
                    Wiskunde), Dekaansmedalje (Beste Honoresgraadstudent in die
                    Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe), asook Senaatsmedalje en -prys (Beste
                    Honoresgraadstudent aan die UV), 2015.
                  
 M.Sc. “ A generalisation of the Stone duality between rings and topological spaces”
                    Lektor: Wiskunde en Toegepaste Wiskunde. Unoversiteit van die Vrystaat. Fakulteit:
                    Natuur- en Landbouwetenskappe.


H2. Sport (Nasionaal)

        #5233. Ebenhaezer (Eben) Jansen. Rugby Springbok, Flank.  Een Toets, 1981.
        #22. Frederik Antonie Jansen. SA Skermspan, Egipte 2002.
        #5231. Joachim Scholtz (Joggie) Jansen. Rugby Springbok, Senter. Tien Toetse, 1970-72.

H2. Sport (Provinsiaal)
        #5233. Ebenhaezer (Eben) Jansen. Rugby OVS.
        #2 Frederik Antonie Jansen. Judo OVS 1969, Boland. 1970-72
        #5231. Joachim Scholtz (Joggie) Jansen. Rugby OVS.TERUG